קבצים

https://www.ramotnaftali.org.il/media/sal/pages/436/f39_פרוטוקול הגרלת מגרש 17 בהרחבה.pdf