קבצים

https://www.ramotnaftali.org.il/media/sal/pages/361/f39_2לזכרם-רמות נפתלי.pdf