רמות נפתלי
רמות נפתלי
חסר רכיב

שעות פתיחת דואר

קבלה ומשלוח דואר מתנהל כסדרו, למעט זה שאין מסירה ידנית של חבילות ודואר רשום
 (לפיכך שעות הקבלה אינן רלוונטיות),
במידה ומתקבל דואר רשום או חבילה ,רינה פועלת ישירות מול מקבל הדואר. 
חסר רכיב