רמות נפתלי
רמות נפתלי
חסר רכיב

חוברת מועצה דיגיטלית

04/12/2017
בימים אלה מחולקת חוברת המועצה
 לתאי הדואר של התושבים.
בחוברת תוכלו לקרוא על תוכניות בנייה
 נרחבות במוסדות החינוך,
פיתוח מתחם המועצה, מתנ"ס פעיל
במגוון פעילויות תרבות, פנאי ועניין - ועוד
ולנוחותכם - חוברת המועצה – בדפדוף דיגיטלי
חסר רכיב