רמות נפתלי
רמות נפתלי
חסר רכיב

מושב רמות נפתלי - תקציר נתונים


הישוב במתכונתו הקודמת הוקם ב-1945 על ידי פלוגת פועלים חקלאיים "בני פלד" שהתיישבו במצודת רמות נפתלי (היום בסיס צבאי). בהמשך עלתה למקום קבוצת חיילים משוחררים מארגון ווינגיט. עד תחילת שנות השישים פעל הישוב במתכונת של מושב שיתופי אשר פורק בשנת 1961 ותושביו פוזרו למעט משפחה אחת. (משפ' קפמן).

בשנת 1963 עלה גרעין מייסדים שהקים את המושב המתחדש.
המושב היום: מושב רמות נפתלי

אגודת קדש נפתלי: מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ,
אגודה המנהלת את עסקי ושירותי הישוב.
שיוך:
תנועת המושבים, מועצה אזורית מבואות החרמון.
מספר תושבים: כ-580.
מספר נחלות: 115 (60 נחלות אב, ו-55 נחלות בנים).
נחלות מאוישות: 112.
ועד מקומי: קיים
אגודה קהילתית: בהקמה. תחל פעילותה בשנת 2018.
הרחבה קהילתית:
• הרחבה א': 37 מגרשים שווקו לבני הישוב (שיכון בנים).
• הרחבה ב': 97 מגרשים, תכנית בהליכים.
תב"ע יישובית: בתוקף מ-2008, כוללת פל"ח ומאפשרת קבלת היתרים לאירוח כפרי ועסקים המוגדרים בתקנון התב"ע.
ועדות פעילות בישוב: תרבות, חינוך ונוער, משק ומטע, חזות הישוב, ביטחון, הרחבת הישוב.
חינוך בלתי פורמלי:
• עובד נוער וקהילה
• מדצ"ים וגרינרים של בני המושבים.
כל זאת בשיתוף מלא ופורה מול מתנ"ס מועצה מבואות החרמון.
חינוך פורמלי -
מרחב חינוכי משותף עם מועצה אזורית מבואות החרמון וגליל עליון.
• גן ילדים 3-6: גן חצב, פעיל ביישוב.
• בתי ספר יסודיים- לב העמק בנאות מרדכי, פסגות ביראון והגומא בכפר בלום.
• בתי ספר תיכוניים- עמק החולה בכפר בלום, עיינות ירדן בעמיר.
מבנים ומתקני ציבור:
• בריכת שחייה
• מרכז דואר
• ארכיון,
• מגרש כדורגל,
• מיני פיץ'
• אולם ספורט מקורה,
• גינת כושר
• בית עם ומועדון לחבר
• מועדוני נוער
• הוט-טלוויזיה בכבלים-מרכז שידור מרחבי
• בית כנסת
• מכולת
• קופ"ח כללית
אמצעי יצור:
מכסת מים לחקלאות 2017 לאחר קיצוץ 25%): כ-1 מל"ק, המסופקים ע"י חברת מקורות ממפעל זמר להשקיית המטעים. כ-150 אלף קו"ב ממפעל חצבני דן להשקיית הגד"ש בעמק החולה.
מאוגדים באגודת מים מרכזית מים בגליל (קיבוצים, מושבים ומושבות
בגליל העליון).
תקן נחלה: 30 דונם (הישוב נמצא בתהליך הגדלת תקן קרקע לנחלה, קיימת מצוקה של קרקעות זמינות פוטנציאליות עקב בעיות טופוגרפיות).
ענפי צומח: כ- 1,100 דונם מטעי אגסים, כ- 250 דונם מטעי תפוחים, 750 דונם כרמי יין, 300 דונם גידולי שדה בעמק החולה. (18 דונם לכל בעל נחלה לא כולל השטחים המשותפים לאגודה).
ענפים משותפים: 200 דונם כרם יין, 300 דונם גידולי שדה.
• כשליש מבעלי הנחלות עוסקים בפועל בעיבוד המטעים וחוכרים את שטחי המטעים משאר חברי האגודה.
• כ--70 חברים מאוגדים בשטחי כרם יין משותפים המנוהלים ע"י תאגידי עיבוד ושיווק מקומיים.
ענף החי: 60 בעלי נחלות אב בעלי מכסות פטם חוק הגליל ומקבלים תשלומי חלף סובסידיה רבעוניים ממועצת הלול. לולי הפטם הקיימים מוחכרים עקב חוסר כדאיות כלכלית לעסוק בתחום.
ל-55 נחלות בנים אין מכסות ייצור בענף החי
ענף מטילות: היישוב הגריל לאחרונה 12 מכסות הטלה עבור 12 חברי אגודה. קיימת החלטת אסיפה כללית על גידול ותפעול המכסות באופן משותף ע"י אגודת היישוב. החלטה זו תקפה על מכסות נוספות אשר יוקצו בעתיד. לאגודה ישנו שטח של 20 דונם המיועד להקמת הלולים ויכול להכיל מקסימום מכסות עפ"י מספר הנחלות הקיימות.
היישוב בעל יכולת ארגונית וכלכלית מוכחת בהקמה וניהול ענפים משותפים. לפיכך ישנה עדיפות ומומלץ להשלים מכסות הטלה לכלל חברי האגודה שכאמור, יתופעלו בלולי גידול משותפים ובהתאם לכללי הרפורמה של המועצה לענף הלול.

שותפות האגודה בתאגידים עסקיים:
שותפות ביקבים: יקב רמת הגולן ויקב הרי גליל (אחד מתוך שמונה בעלים).
שותפות באסם הגליל מכון תערובת של מושבי הגליל (אחד מתוך 34 מושבים).
פעילות עסקית חברי אגודה: 105 יחידות צימרים (23 עוסקים), 4 יקבי בוטיק, טרקטורונים, גלריה, סדנת אומן, סלון כלות ומתפרה, ועסקים קטנים נוספים.

הישוב מוגדר ככפר תיירותי ונכלל בעבר בתוכנית פיתוח המרחב הכפרי של משרד החקלאות, "פיילוט כפר 2000".
רשם: ירון בלחסן.
חסר רכיב